Välkommen till Brf Korallens årsstämma 26 maj 2020

I dessa corona-tider håller vi årsstämman ute på vår innergård

Det är dags för Brf Korallens ordinarie föreningsstämma. Årsmöteshandlingar och dagordning har delats ut i era brevlådor.

Datum: Tisdag 26 maj 2020
Tid: 19.00
Plats: Ute på gården, ta med paraply om det regnar.

Observera att årsmötet inte kommer att ta upp frågor kring det kommande stambytet. Ett separat möte bara för stambytet kommer att hållas den 25 juni.

Välkomna, Styrelsen

Dags för vårstädning 18 april

Dags för vårstädning på Korallens fina innergård.

Lördagen den 18 april samlas vi kl 10.00 och hjälps vi åt – med distans – att ta fram utemöblerna och städar undan löv, kottar och annat skräp. Det kommer att finnas en container på plats där våra medlemmar kan slänga grovsopor. Eftersom det är Corona-tider så kommer vi inte att samlas för fika den här gången. Men det kommer ju en höststädning att se fram emot också!

Välkomna!

Styrelsen i Korallen.

Riktlinjer kring nya Coronaviruset

Brf Korallens styrelse uppmanar sina medlemmar att följa Folkhälsomyndighetens råd i den uppkomna situationen med nya coronavirusets spridning.

Den 1 april 2020 kom nya råd från Folkhälsomyndigheten i Sverige för att minska smittspridningen av nya coronaviruset. Korallens styrelse uppmanar sina medlemmar att vara uppmärksamma på och följa råden.

För att minska möjligheterna för smittspridning i fastigheten rekommenderar vi, från och med nu, seniorer och personer som tillhör riskgrupperna – att utnyttja tvättstugan på torsdagar och fredagar. Övriga boende ombeds boka övriga veckodagar för att öka tryggheten i huset. Vi rekommenderar även att familjer som utnyttjar tvättstugan inte tar med sig barnen dit om det går – av samma anledning som ovan. Styrelsen har även beställt extra tillsyn från städbolaget i de allmänna utrymmena. Tack för att ni följer våra råd.

Nya allmänna råd:Håll avstånd och ta personligt ansvar

För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra. Enligt Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga.”

Syftet med de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten nu publicerar är att motverka spridningen av covid-19 och framför allt att skydda de mest sårbara i samhället, riskgrupper och äldre.

Dessa allmänna råd är generella rekommendationer om hur smittskyddslagen kan tillämpas, och beskriver hur man kan göra för att undvika smittspridning.

”Var och en i Sverige har ett ansvar för att förhindra spridning. De nya allmänna råden innebär att man bör undvika större sammanhang där flera personer träffas, som fester, bröllop och andra tillställningar. Det är också viktigt att människor håller avstånd till varandra på exempelvis idrottsplatser, gym, köpcentrum, i kollektivtrafiken med mera”, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina fysiskt nära kontakter med andra och helt undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel.

Är man över 70 bör man också undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd har den 31 december 2020 som slutdatum. De kan upphävas före slutdatum, eller förlängas, om det behövs.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.; (PDF, 888 kB)

Kommande stambyte

Vid informationsmötet den 5 februari informerades det om att vi har startat upp förberedelser för ett kommande stambyte. Styrelsen har anlitat en firma som hjälper oss med att ta fram kravspecifikation och offerter på entreprenörer. Dessa kommer att vara vår högra hand under hela projektet. Eftersom inget beslut är fattat kring vilken entreprenör vi skall använda oss av vet vi inte heller när i tiden ett stambyte kommer att sätta igång. Det kan bli redan nu 2020 eller i början av 2021. Under stambytet kommer föreningslokalen i källarplan ej att vara bokningsbar. 

Alla medlemmar kommer kontinuerligt att hållas informerade under arbetets gång. Det är viktigt att alla läser den information som sätts upp/delas ut i postlådorna och även deltar på aviserade informationsmöten.  

Nu är Grannsamverkan på gång!

Goda nyheter! Nu är vi på G!
Målet med Grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i vårt hus. Detta uppnås genom att vi boende i fastigheten samarbetar, stödjer och hjälper varandra och samtidig har en god uppmärksamhet på vad som händer i området och även har kontakt med polisen. Grannsamverkan ger också möjlighet till ökad kunskap om risker, hur man förebygger skador och skyddar sin boendemiljö mot brott.

Inom kort kommer vi även att kunna sätta upp skyltar och dekaler för att visa att vi boende här i huset är aktiva inom Grannsamverkan. Den här skyltningen indikerar att de boende i fastigheten:

 • Fått utbildning i Grannsamverkan och brottförebyggande åtgärder.
 • Har genomgått förebyggande åtgärder.
 • Är extra uppmärksamma
 • Vet vad som ska göras om de misstänker att ett brott ska begås.

Grunden för Grannsamverkan är uppmärksamhet och engagemang för att tillsammans förhindra brott i fastigheten och området.

Kontaktperson för BRF Korallens Grannsamverkan är Anki Billerhag i port 10.

Anmäl dig till Brf Korallens Grannsamverkan – i dag!

I Brf Korallen arbetar vi med att få igång ett engagemang kring Grannsamverkan. Syftet med Grannsamverkan är att göra vår fastighet mindre attraktiv för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från er boende i huset. Kunskap om hur vi skyddar oss, avskräcker och försvårar för tjuven.
Målet med Grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i Brf Korallen. Som boende kan du anmäla dig till våra huvudkontaktpersoner som gått utbildning hos polisen; Joakim Schwarz (port2) eller Ankil Billerhag (port 10). För att få sätta upp skylten Grannsamverkan måste vi vara minst en tredjedel anmälda av hushållen.

Du anmäler dig genom att ladda ner den kostnadsfria appen Grannsamverkan och leta upp Korallen i Solna eller att lägga en lapp med namn och telnr till Joacim eller Anki om att du deltar i samverkan.

Bakom Grannsamverkankonceptet står Samverkan mot brott som är en organisation bestående av Polisen, Brottsförebyggande rådet, Sveriges Kommuner och Landsting, SSF Stöldskyddsföreningen, Trygg Hansa, Folksam, If, Länsförsäkringar, Dina Försäkringar, Moderna Försäkringar, ICA Försäkring, Villaägarna, Hyresgästföreningen och Riksbyggen som alla verkar för att skapa ett tryggare boende. Läs mer här.

Grannsamverkan på lokal nivå kräver samarbete mellan boende och polis, men många gånger är fler aktörer, till exempel representanter från kommunen, lokala brottsförebyggande råd, försäkringsbolag eller fastighetsägare också en viktig del av samverkan.
Polis/kommun har i första hand kontakt med våra utsedda kontaktombud. Ett kontaktombud ansvarar för ca 10-12 hushåll och är en länk mellan polis/kommun och de boende. Det är helt avgörande för framgång att de boende själva är engagerade och det är därför viktigt att du anmäler dig.
Tillsammans kan vi göra skillnad.

Metoden fungerar

Den utvärdering som Samverkan mot brott (SAMBO) genomfört av Grannsamverkans effekter är klar. Resultatet är tydligt, Grannsamverkan gör stor skillnad med en genomsnittlig minskning av inbrott med 36 % i Grannsamverkansområden jämfört med 8 % i kontrollområden.

Utvärderingen visar även på andra positiva effekter som en minskning av tillgreppsbrott i Grannsamverkansområden och en ökning av antal gripanden av Polisen i Grannsamverkanområden i jämförelse med kontrollområden.

Vill du veta mer kontakta våra utsedda kontaktpersoner.

Källa: Samverkan mot brott

Dags för höststädning

Lördagen den 26 oktober kl 10.00 städar vi vår gård
(vid dåligt väder flyttar vi städningen till söndagen)

På agendan denna dag är som vanligt kratta höstlöv och sopa asfalten (om snön ligger kvar finns det andra saker vi kan göra), men även torka av våra trädgårdsmöbler innan de ställs ner i källaren för vinterförvaring.

Det är väldigt fullt i våra barnvagnsrum så ta gärna en titt i dem och ta bort de cyklar eller barnvagnar som inte används. Cyklar som inte används vintertid kan ställas ner i cykelrummet i port 2 eller i ”mopedrummet” i port 10.

Efteråt bjuds det på fika och nybakat i föreningslokalen!

Välkomna!

Så behandlar BRF Korallen medlemmarnas personuppgifter

Bostadsrättsföreningen Korallen i Solna informerar:

POLICY – för behandling av personuppgifter


Syfte

En bostadsrättsförening hanterar ett flertal personuppgifter och syftet med den här policyn är att tydliggöra hur vi i Brf Korallen behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg med att föreningen värnar om din integritet.

Genom policyn får du även veta vilka personuppgifter vi har, hur vi behandlar dem och varför vi har dem samt under vilka förutsättningar du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Som bostadsrättsförening har vi en skyldighet att följa det regelverk som bland annat finns i bostadsrättslagen, vad gäller exempelvis förande av medlems – och lägenhetsförteckning. Vi behöver även dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra förpliktelser gentemot dig som medlem i bostadsrättsföreningen.

Utgångspunkten i all behandling av personuppgifter är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och inte, annat än när det är absolut nödvändigt, använda integritetskänsliga uppgifter.

Du har rätt att få information om vilka uppgifter Bostadsrättsföreningen har om dig och under förutsättning att det inte finns en laglig grund för föreningen att spara uppgifterna, har du även rätt att få uppgifterna raderade.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Bostadsrättsföreningen behandlar endast personuppgifter när det finns en laglig grund, dvs. när föreningen behöver personuppgiften för att fullgöra förpliktelser i lag eller avtal, eller om det finns ett uttryckligt samtycke från dig som medlem.

 

Här följer exempel på personuppgifter föreningen behandlar:

 • Namn
 • Personnummer
 • Lägenhetsnummer
 • Överlåtelseavtal
 • Uppgifter om ev. andrahandsuthyrningar
 • Pantförskrivningar
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Uppgifter som du själv registrerar och frivilligt uppger

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Ditt medlemskap i Brf Korallen ligger till grund för de personuppgifter föreningen behandlar. För att kunna godkänna din ansökan om medlemskap i föreningen krävs en överlåtelsehandling där bl.a. uppgifter om ditt namn, personnummer och lägenhetsnummer framgår. I de flesta fall kommer uppgifterna från mäklaren som bistått vid överlåtelsen.

Enligt bostadsrättslagen är föreningen skyldig att föra en förteckning över sina medlemmar med uppgift om bl.a. vilken lägenhet medlemmen nyttjar samt även uppgift om aktuella pantsättningar. Pantsättningshandlingarna inkommer från den bank vari du som medlem tagit upp ett lån, däremot finns inte några uppgifter om lånets storlek eller belopp.

För att kunna erbjuda dig en parkeringsplats/garage har föreningen en parkeringskö med uppgift om namn och lägenhetsnummer, uppgifterna kommer ifrån den intresseanmälan du själv har lämnat till föreningen.

Du som medlem har rätt att kunna komma i kontakt med föreningens styrelse, likväl som styrelsen behöver kunna nå dig med information. Därför samlar föreningen in uppgift om e-postadresser och telefonnummer.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att föreningen behandlar dina personuppgifter, vilket innebär att föreningen då måste radera personuppgifterna eller inhämta ett nytt samtycke från dig. Radering av personuppgifter förutsätter dock att föreningen inte behöver behandla dessa för att fullgöra förpliktelse enligt lag eller avtal.

Tänk också på att ett återkallande av samtycke kan innebära att föreningen inte längre kan fullgöra de skyldigheter vi har gentemot dig.

Vilken information ger vi till dig?

Som medlem i Brf Korallen har du alltid rätt att få ett utdrag ur lägenhetsförteckningen och kan på så sätt enkelt se vilka uppgifter föreningen har registrerat. Du får även ta del av denna policy och du kommer även få information om hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som rör dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Föreningen har utarbetade rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Brf Korallen anlitar Conzignus Hem och Fastighet Förvaltning AB (”Conzignus”) för föreningens förvaltning. Riktlinjerna för hur Conzignus får hantera personuppgifterna på uppdrag av föreningen finns reglerat i särskilt avtal och utgångspunkten är att endast personal som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. I föreningen är det endast styrelsen som har tillgång till dina personuppgifter

Conzignus säkerhetssystem är utvecklade för att i mycket hög grad skydda mot intrång, förstöring och andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Föreningens utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla föreningens förpliktelser enligt lag eller avtal. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part görs detta enligt i avtal upprättade riktlinjer, vilka säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Ansvar

Brf Korallen är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att föreningen ansvarar för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

 

Solna 12 augusti 2018

Styrelsen i Brf Korallen