Styrelse

Styrelse 2021

Ordförande: Nicklas Danielsson, 0705-27 27 24
Vice ordförande: Agneta Elmegård, 070-755 51 02
Kassör: Helena Hedlund, 072- 525 79 64
Ledamot: Ulla Pettersson, 070-733 58 07
Ledamot: Malte Sandelin, 070-303 93 87

Suppleant/Sekreterare: Sabine Kalle, 070-4 222 111
Suppleant: Daniel Westerberg, 072-699 67 60
Suppleant: Jane Kanefall, 0709- 46 84 48


Funktionsadresser

Felanmälan:
Kontakta husets fastighetsförvaltare Nordstaden
http://www.nordstadenstockholm.se/
Felanmälan kan göras vardagar mellan kl 07.00-16.00:
Telefon 08-32 40 60

Styrelsen: 
Ditt meddelande går till alla ordinarie ledamöter inklusive suppleanter:
styrelsen@korallen1.se