Styrelse

Styrelse 2022

Ordförande: Beatrice Rindevall, 073-937 38 71
Vice ordförande: Agneta Elmegård, 070-755 51 02
Kassör: Helena Hedlund, 072- 525 79 64
Ledamot: Ulla Pettersson, 070-733 58 07
Ledamot: Malte Sandelin, 070-303 93 87

Suppleant/Sekreterare: Sabine Kalle, 070-4 222 111
Suppleant: Ola Hillborg,
Suppleant: Jane Kanefall, 0709- 46 84 48


Funktionsadresser

Felanmälan:
Kontakta husets fastighetsförvaltare Nordstaden
http://www.nordstadenstockholm.se/
Felanmälan kan göras vardagar mellan kl 07.00-16.00:
Telefon 08-32 40 60

Styrelsen: 
Ditt meddelande går till alla ordinarie ledamöter inklusive suppleanter:
styrelsen@korallen1.se