Felanmälan

Skärmavbild 2015-10-19 kl. 16.48.05


Nordstaden Stockholm sköter våra fastighetsfrågor som rör lägenheterna, våra allmänna utrymmen och lokaler.

Har ni drabbats av något fel eller upptäckt skada?


Felanmälan görs via…

Telefon: 08-32 40 60 (vardagar mellan kl 07:00 – 16:00)
Via mail: kundtjanst@nordstaden.se

Jour
Om det inträffar allvarliga fel på kvällar och helger kan du vända dig till Nordstadens journummer: Tel: 08-587 801 30

Tänk dock på att bara vända dig till dem när det är allvarliga fel som absolut inte kan vänta till dagen efter eller närmast följande vardag. Om du kontaktar jouren vill vi gärna att du också informerar föreningen och kan då sända ett e-post meddelande till styrelsen@korallen1.se eller lägga en lapp i vita lådan i port 6.

Missbruk kommer att beivras
Uppstår situation och du känner dig osäker, ta då kontakt med någon i styrelsen för råd. Vilka som ingår i styrelsen finns under Styrelse och finns anslaget på tavla i respektive port.

Nedan finns exempel på vad som bör anmälas till Jour, alternativt och/eller vår vanliga felanmälan om det inträffar något på kvällar och helger.Skärmavbild 2015-10-19 kl. 16.50.04

Intervju med Korallens fastighetsförvaltare på Nordstaden i Stockholm – Jens Ehrs 

JensEhrs

…ett ögonblick, Jens Ehrs, teknisk fastighetsförvaltare på Nordstaden AB som har tagit över Korallens skötsel och förvaltning från och med 1 april 2014.

Vad gör en fastighetsförvaltare för någonting?
”Fastighetsförvaltaren har det affärsmässiga ansvaret för fastigheten. Vi ansvarar för att säkerställa att lägenhetsinnehavarna är nöjda med boendemiljön och att fastighetens värde utvecklas enligt plan. Vi har också hand om upphandling och uppföljning av konsulter och entreprenörer. Vi reparerar och underhåller, håller koll på anläggningar som uppvärmning, städning och att trädgårdsarbete sköts med mera”.

Hur kommer vi att märka av att Nordstaden AB tagit över driften av huset?
”En gång i veckan kommer fastighetsskötaren Pelle Källström utföra tillsyn av Korallen. Han går då igenom tomtmark, driftutrymmen, byggnaden utvändigt och de gemensamma utrymmena invändigt. På informationstavlan i varje trapphus, i källargången och i tvättstugan finns Nordstadens kontaktuppgifter. Dessa används vid en eventuell felanmälan”.

När ska man som hyresgäst och bostadsrättshavare göra en felanmälan till Nordstaden?
”Om man upptäcker ett fel kan man göra felanmälan till Nordstadens bemannade telefonmottagning måndag – fredagar klockan 07.00-16.00. Felanmälan kan även utföras dygnet runt via internet på Nordstadens nätplats nordstadenstockholm.se. Det kan handla om mer eller mindre akuta fel. Kundtjänsten avgör om det är akut eller om det kan vänta tills den uppgjorda tillsynen en gång i veckan.

Vad kan man som hyresgäst och bostadsrättshavare få hjälp med?
”Nordstaden erbjuder hjälp med underhåll inuti bostäderna. Man kan till exempel behöva hjälp med att rensa ett igensatt vattenlås, byta ut gamla tätningslister i ett fönster eller justera en dörr. Bostadsrättshavare bekostar invändiga åtgärder själva. För hyresgäster ingår de som regel i hyran”.

Vad kan man inte räkna med att få hjälp med?
”Vi kan hjälpa till med alla önskemål som rör boendet. Om Nordstaden inte har möjlighet att utföra en viss åtgärd själva hjälper vi gärna till att beställa tjänsten av ett annat pålitligt företag”.

Faktaruta:
Namn: Jens Ehrs
Yrke: Teknisk fastighetsförvaltare
Utbildning: Civilingenjör KTH, Bygg- och fastighetsekonomi
Bor: Medborgarplatsen
Bästa med jobbet: ”Arbetet är stimulerande, roligt och krävande. Ingen situation är den andra lik. Det kommer nya frågeställningar varje dag. Utmaningen ligger i strävan att uppnå bästa resultat och ett läge där alla är nöjda”.