Parkering

Parkeringsplatser – parkeringskö
Föreningen har tillgång till 24 platser och max 1 plats per hushåll kan erhållas. Vid försäljning/dödsbo återlämnas platsen och tilldelas utifrån kölistan (se nedan).

2022 är avgiften 375:-/månad som betalas samtidigt som avgiften till föreningen.
Parkeringsplatserna följer inte med automatiskt i lägenheterna.

Regler: Parkeringsplatsen upplåtes i befintligt skick att användas som uppställningsplats för av hyresgästen nyttjad personbil. Bilen ska vara skattad, godkänd av bilbesiktningen och försäkrad.

För närvarande är omsättningen låg. Vill du ställa dig i parkeringskön? Skicka ett mail till styrelsen@korallen1.se.  Se kölista längre ner!

BRF Korallen har avtal med Svensk Bevakningstjänst (Numera Nokas). Detta inbegriper både parkeringsplatsen, gården, entimmesparkeringen vid bommen samt nedfarten ner till källaren. 

Bilar på gården
Vi uppmanar alla boende i huset att endast köra in sina bilar på gården i samband med ur- och inlastning.
Se till så att din bil inte står längre än nödvändigt på gården så att andra viktiga transporter har fri väg som tex sjuktransporter eller brandfordon.

Det är viktigt att de som hyr parkering av BRF Korallen alltid har det inplastade parkeringskortet liggandes synligt i bilfönstret. Bilar som saknar parkeringskort bötfälls av Svensk Bevakningstjänst. Detta gäller även bilar som står för länge inne på innergården eller på husets entimmesparkering. Kontakta styrelsen om du saknar eller har tappat bort ditt inplastade kort.

Var uppmärksam att BRF Korallen arrenderar marken av Solna kommun och ansvarar ej för nedfallna grenar, kastanjer eller savande träd.

Aktuell kölista till parkeringen:

1.  (lgh 2023, anmäld 2016-10-26) **

2. lgh 4002, anmäld 2021-03-18

3. lgh 2013, anmäld 2021-08-17

4. lgh 4023, anmäld 2021-10-04

5. lgh 3042, anmäld 2022-04-20

6. lgh 5022, anmäld 2022-08-26 *

7. lgh 4011, amäld 2022-09-15

 

*B = önskemål om byte
** = vill stå i kö men har i nuläget ingen bil

Notera att lgh.nr är enligt husets ”gamla” lägenhetsbeteckning.