Parkering

Parkeringsplatser
Föreningen har tillgång till 24 platser och max 1 plats per hushåll kan erhållas. Parkeringsplatserna följer
inte med automatiskt i lägenheterna. Vid försäljning/dödsbo/uppsägning återlämnas platsen och tilldelas
till medlemmar utifrån kölistan (se nedan).

Parkeringsplatsen upplåtes i befintligt skick att användas som uppställningsplats för av hyresgästen
nyttjad personbil. Bilen ska vara skattad, godkänd av bilbesiktningen och försäkrad.
Var uppmärksam att BRF Korallen arrenderar marken av Solna kommun och ansvarar ej för nedfallna
grenar, kastanjer, savande träd eller dagvattenbrunnen på parkeringen.

Parkeringsavgifter
349:- administrationsavgift – betalas en gång vid registrering/byte
375:- månadsavgift – betalas samtidigt med avgiften till föreningen

Parkeringskö
Omsättningen kan variera beroende på intresse/behov.
Vill du ställa dig i parkeringskön eller har en fråga angående parkeringen? Skicka ett mail till styrelsen@korallen1.se.

Bevakning
BRF Korallen har avtal med Avarn Security. Detta inbegriper både parkeringsplatsen, gården,
entimmesparkeringen vid bommen samt nedfarten ner till källaren.
Det är viktigt att de som hyr parkering av BRF Korallen alltid har det inplastade parkeringskortet
liggandes synligt i bilfönstret. Bilar som saknar parkeringskort bötfälls av Avarn Security. Detta gäller
även bilar som står för länge inne på innergården eller på husets entimmesparkering. Kontakta styrelsen
om du saknar eller har tappat bort ditt inplastade kort.

Bilar på gården
Vi uppmanar alla boende i huset att endast köra in sina bilar på gården i samband med ur- och
inlastning.
Se till så att din bil inte står längre än nödvändigt på gården så att andra viktiga transporter har fri väg
som tex sjuktransporter eller brandfordon.

Aktuell kölista till parkeringen:

1.  (lgh 2023, anmäld 2016-10-26) **

2. lgh 400, anmäld 2021-03-18

3. lgh 4023, anmäld 2021-10-04

4. lgh 2013, anmäld 2023-11-11 *

*B = önskemål om byte
** = vill stå i kö men har i nuläget ingen bil

Notera att lgh.nr är enligt husets ”gamla” lägenhetsbeteckning.