Miljö

Här skriver vi om allt som rör miljön och hur vi som bostadsrättsförening kan bidra till att minska resursslöserier genom att göra smarta val.

Insamling av batterier och glödlampor
I tvättstugan erbjuder vi insamling av batterier och glödlampor på frivillig basis från styrelsen. Detta gör vi för att underlätta för våra medlemmar att återvinna de här miljöbelastande hushållsartiklarna. Övriga elektriska attiraljer som ljusslingor, ficklampor el dylikt räknas som elektroniskt avfall och de måste ni köra iväg med till återvinningsstation själv. Likaså plast. Hjälp oss att hålla kärlen fria från teknikavfall så vi kan fortsätta den här servicen.

Led-lampor på innergården
Under hösten 2015 har föreningen som en av de första i Solna Kommun bytt ut sina kvicksilverbaserade gårdslampor mot energisnåla led-lampor.

Energiöversyn
Under våren 2016 kommer föreningen att delta i en ”Energiöversyn” initierad av Solna Stad. Detta för att se över fastighetens energislukare och hur vi kan effektivisera energiuttaget och spara på miljön. Mer information kommer inom snart framtid.