Mäklarinformation

Information till mäklare och blivande medlemmar i Korallens Bostadsrättsförening i Solna

Beställ fastighetsinformation och mäklarbild genom www.maklarservice.com
Frågor om tjänsten ställs till info@maklarservice.com

Som referens för aktuell lägenhet ange nuvarandes innehavares namn samt lägenhetsnummer som finns anslaget i trapphuset, tex E-1002

Port 10 har A före
Port 8 har B före
Port 6 har C före
Port 4 har D före
Port 2 har E före,

Parkeringsplatser
Eventuella parkeringsplatser ingår inte lägenheterna. Föreningen har tillgång till 24 platser och det finns en speciell kö. Vid försäljning/dödsbo återlämnas platsen och tilldelas enligt kölista. År 2023 är avgiften 375:-/månad som betalas samtidigt som avgiften till föreningen. Omsättningen är för närvarande låg. För mer information och anmälan till kölista se fliken Parkering.

Lokaler i huset
Föreningen har en tvättstuga med två avdelningar.
Bastu som kan utnyttjas mot en liten avgift.
Gemensamhetslokal som kan hyras för ca 30 personer samt ett pingisrum.

TV

Föreningen har avtal med Tele2 och i avgiften ingår ett basutbud.

Bredband/Internet
Ett kabelsystem finns i alla lägenheter med uttag i hallen. Anslutningen ingår inte i avgiften utan det krävs eget avtal med leverantör.

Uppvärmning
Huset är anslutet till fjärrvärme, vatten ingår. Boende står för de egna elkostnaderna.

Extra förråd
Till varje lägenhet tillhör ett förråd som ingår i månadsavgiften. Föreningen förfogar över ett antal ”extra förråd” som medlemmar kan hyra. För mer information och anmälan till kölista se fliken Förråd.

Sophantering
Föreningen har en molok utanför husets sydöstra del där hushållssopor skall slängas. Nyckel krävs för att öppna lucka.

Föreningen har också återvinningskärl för matrester som är belägna vid samma plats som för hushållssoporna. Detta är till för biogasproduktion och endast matavfall får komposteras. Ingen plast får läggas i den organiska återvinningen.

Övrigt
Du måste begära medlemskap innan du skriver på köpekontraktet. Medlemskap begär du av styrelsen, se kontaktinformation under ”Styrelse”.

Bostadsrättstillägg/Försäkring
Föreningen har inget bostadsrättstillägg utan var och en av medlemmarna måste teckna eget avtal med försäkringsbolag.

Boende måste också se till att få nycklar till:
Lägenheten
Ytterdörr
Tvättstugan
Bokningsnyckel för tvättstugan (saknas nyckel, tas en kostnad på 300:- för en ny, se mer under Regler och Tvättstugan)
Bommen in till gården

Stambyte
Stambyte är utfört 2020.

BRF Korallens Årsredovisning 2022
BRF Korallen Årsredovisning 2022

Uppdaterad 2023-11-07