Mäklarinformation

Information till mäklare och blivande medlemmar i Korallens Bostadsrättsförening i Solna

Beställ fastighetsinformation och mäklarbild genom www.maklarservice.com

Frågor om tjänsten ställs till info@maklarservice.com

Som referens för aktuell lägenhet ange nuvarandes innehavares namn samt lägenhetsnummer som finns anslaget i trapphuset, tex E-1002

Port 10 har A före
Port 8 har B fröre
Port 6 har C före
Port 4 har D före
Port 2 har E före,

Parkeringsplatser
Eventuella parkeringsplatser ingår inte lägenheterna. Föreningen har tillgång till 24 platser och det finns en speciell kö. Vid försäljning/dödsbo återlämnas platsen och tilldelas enligt kölista. År 2016 är avgiften 375:-/månad som betalas samtidigt som avgiften till föreningen. Omsättningen är för närvarande låg. För mer information och anmälan till kölista se fliken Parkering.

Lokaler i huset
Föreningen har en tvättstuga med två avdelningar.
Bastu som kan utnyttjas mot en liten avgift.
Gemensamhetslokal som kan hyras för ca 30 personer samt ett pingisrum.

TV

Föreningen har avtal med Comhem och i avgiften ingår ett basutbud.

Bredband/Internet
Ett strukturerat kabelsystem kat 5 finns till alla lägenheter med uttag i hallen och i dag är detta anslutet till Bredbandsbolaget. Man kan även ansluta sig via Comhem och kabeltvnätet.

Anslutningen ingår inte i avgiften utan det krävs eget avtal med leverantör!

Uppvärmning
Huset är anslutet till fjärrvärme

Extra förråd
Till varje lägenhet tillhör ett förråd som ingår i månadsavgiften. Föreningen förfogar över ett antal ”extra förråd” som medlemmar kan hyra. För mer information och anmälan till kölista se fliken Förråd.

Sophantering
Föreningen har en molok utanför husets sydöstra del där hushållssopor skall slängas. Nyckel krävs för att öppna lucka.

Föreningen har också återvinningkärl för matrester som är belägna vid samma plats som för hushållssoporna. Detta är tilll för biogasproduktion och endast matavfall får komposteras. Ingen plast får läggas i den organiska återvinningen.

Övrigt
Du måste begära medlemskap innan du skriver på köpekontraktet. Medlemskap begär du av styrelsen, se kontaktinformation under Styrelse.

Bostadsrättsförsäkring
Föreningen har tecknat ett bostadsrättstillägg för samtliga boende ”Tilläggsförsäkring för bostadsrätt” via Trygg Hansa.

Se bilaga vad försäkringen innehåller:
Tilläggsförsäkring bostadsrätt

Du måste också se till att du får alla nycklar till:
Lägenheten
Ytterdörr
Källarkontor
Tvättstugan
Bokningsnyckel för tvättstugan (saknas nyckel, tas en kostnad på 300:- för en ny, se mer under Regler och Tvättstugan)
Bommen in till gården

Stambyte
Föreningen planerar en  besiktning av fastighetens stammar under 2017 och ett stambyte är planerat 2022.