Blanketter


Här finns det blanketter att ladda ner för olika ändamål!

Trivselregler
Trivsel- och förhållningsregler BRF Korallen

Renoveringar
Att tänka på vid renoveringar i BRF Korallen
Ansökan om renovering

Hyra ut i andra hand
Blankett andrahandsansokan Bostadsrätterna/BRF Korallen
Ansökan om andrahandsutyrning mejlas till styrelsen på mejl:
styrelsen@korallen1.se

Fullmakt till årsstämma
Fullmakt Bostadsrätterna/BRF Korallen