Lokaler

I BRF Korallen har vi följande utrymme som är till för våra medlemmar:

TVÄTTSTUGA
Vår gemensamma tvättstuga består av två avdelningar A och B. Det innebär att två lägenhetsinnehavare kan tvätta samtidigt. Tvättpassen är uppdelade i tre pass per dag:

 • Tvättpass 1 mellan kl 08:00-12:00
 • Tvättpass 2 mellan kl 12:00 – 16:00
 • Tvättpass 3 mellan kl 16:00 – 22:00

Tvätta eller torktumla inte innan eller efter dessa klockslag, du stör dina grannar som bor ovanför tvättstugan. Färga inte kläder i tvättmaskinerna, den som tvättar efter dig kanske inte vill ha samma färg som du på sina kläder.

Bokad/reserverad tid
Bokning/reservation av tvättid görs med Bokningscylinder. Bokning/ Reservation med lappar i bokningstavlan är ej giltig bokning. Saknar du bokningscylinder tar du kontakt med felanmälan och kan där beställa en sådan till en kostnad av 300 kr.

Om den som har markerat tvättid ej har påbörjat sitt tvättpass en timme efter tvättpassets börjar äger annan hyresgäst rätt att ta den reserverade tiden i anspråk.

Detta gäller ej om den som har reserverat tiden har markerat senare ankomst antingen via etikett vid markeringsbrickan eller i kalender/ blocket för meddelanden. God grannsämja är att om möjligt ta kontakt med den hyresgäst som reserverat tiden innan denna tas i anspråk. Om man vet innan man skall tvätta att man inte kommer att hinna påbörja sitt tvättpass i tid kan man använda listan för avvikande noteringar om när man tänker påbörja tvättiden.

Felanmälan
Om utrustning i tvättstugan går sönder anses detta inte som ett akut problem så länge som skadan inte kan betraktas som farlig för huset eller de som bor här. Det innebär att man endast i allvarliga fall skall kontakta jourfirma. Vid tveksamhet ta kontakt med någon i styrelsen. Felanmälan skall dock alltid göras och det är önskvärt att du sätter en lapp på den felande enheten där du skriver datum när felanmälan är gjord samt ditt eget namn.

Felanmälan kan göras hos Ros Weig Finell i port 4.
Telefonn eller sms:
 070 – 28 39 565 (vardagar mellan kl 07:00 – 22:00)

rosweig.finell@comhem.se

För allas trivsel skall du alltid lämna tvättstugan i det skick som du själv förväntar dig att finna den när du själv vill påbörja ett tvättpass.

————————————————————-

FÖRRÅD

Till varje lägenhet tillhör ett förråd som ingår i månadsavgiften. Föreningen förfogar över ett antal ”extra förråd” som medlemmar kan hyra. Förråden är i olika storlekar och kostar 30 kr/kvm.  Vid försäljning/dödsbo återlämnas extraförråden till föreningen och tilldelas enligt kölista.  För tillfället är alla förråden uthyrda och omsättningen är låg. Skicka ett mail till styrelsen@korallen1.se om du vill ställa dig i extraförrådskö.

Kölista extraförråd:

Köplats Lgh nr Anmäld datum
1 5022 2015-06-15
2 3042 2018-10-22
3 2031 2018-11-18
4 4033 2018-01-04

 

GEMENSAMHETSLOKAL
Vi som bor i huset  har tillgång till en gemensamhetslokal som finns i källarplanet. Alla medlemmar och hyresgäster kan hyra lokalen för olika ändamål som tex fester eller andra sammankomster.

Bokning:
Du bokar lokalen genom att skriva upp dig i kalendern som sitter utanför lokalen. Avgiften är 200 kr och du måste lägga en depositionsavgift på

300 kr, där du efter kontroll och godkänd städning återfår 100 kr. Person som bokar ansvarar för kostnaderna om något skulle gå sönder i samband med bokad aktivitet.

Ordningsregler för lokalen är enligt följande:

 • Lokalen bokas på anslagstavlan utanför lokalen och kan ej bokas under julafton, nyår och stora högtider)
 • Endast medlemmar i Brf Korallen får nyttja och hyra lokalen. Hyran gäller per dygn.
 • Person som bokar ansvarar för att lokalen städas och återställs i samma skick som före bokningen.
 • I lokalen får vistas max 30 personer enligt brandskyddsmyndigheten.
 • Nyckel kvitteras ut hos Ros Weig Finell (port 4) tidigast kvällen innan bokningen.
 • Lokalens interiörer får ej lämna lokalen eller användas till utomhusaktiviteter (Föreningen har trädgårdsstolar att låna ut).
 • Lokalen är avsett att vistas i, inte laga mat.
 • Fönster och dörrar ska vara stängda och lamporna släckta när lokalen lämnas obevakad.
 • Inga störande ljud får förekomma efter 22.00.

När det gäller städning av lokalen förväntar vi oss att du som lånar den:

 • Lämnar lokalen i det skick som du själv skulle vilja finna den nästa gång du skall låna den.
 • Tar ner eventuella dekorationer, ballonger etc.
 • Sopar och våttorkar golven i alla rummen. Glöm ej toaletten!
 • Ser till så att alla fönster och dörrar är ordentligt stängda när du inte är i lokalen.
 • Diskar och ställer in porslin m m på därför avsedd plats.
 • Tömmer sopor och fimpkrukor utanför.
 • Lånar du saker från lokalen, bord, stolar, eller något annat, lägg en lapp i köket över det som du har lånat och tala om när du tänker lämna tillbaka det samt vem du är.
 • Du tar själv med egna disk- och handdukar.

————————————————————-

BASTU
I huset har vi en bastu som du kan boka. De som badar bastu ofta kan köpa ett årskort om 500 kr per hushåll och för spontanbadare kostar det 40 kr per gång och hushåll. De som väljer att köpa ett årskort kommer att få kostnaden på fakturan för avgiften.

Årskort och tillfälliga bad beställs/köps hos medlemmar i styrelsen. Bastunyckel lämnas till de med årskort mot 200 kr i depositionsavgift.

Bastubadet är högst 2 timmar per gång och skall bokas varje gång ni ska bada. Detta innebär att ingen kan boka fler än ett tillfälle per gång.

Bokning sker i den kalender som finns uppsatt vid bastun.

Städning:
Lämna bastun i det skick som du själv förväntar dig att finna den nästa gång du bastar.

————————————————————-

CYKELRUM
Huset har fem s k barnvagnsrum som först och främst är till för barnvagnar men det går även bra att ställa sin cykel där. Observera att det endast är cyklar som används kontinuerligt som får stå i dessa rum.
Det finns även två cykelrum i källarna i port 2 och 10 där man kan förvara sina cyklar samt cykelställ på gården.

————————————————————-

PINGISRUM
Det finns ett rum med pingisbord och darttavla i källaren i port 2. Inom kort kommer vi även att installera några enkla högtalare så att man kan lyssna på musik från sin mobil. Pingisrack och bollar tar man med själv.

Rummet behöver inte bokas men du behöver nyckel för att komma in. Lämna ej eventuellt godispapper, läskflaskor/burkar eller annat skräp kvar i lokalen utan ta med dig sådant hem och kasta på vanligt sätt.