Renovering

renovera49.23

Att tänka på vid renoveringar i BRF Korallen

Går du i renoveringstankar? Här kommer lite råd och tips om vad man ska tänka på när man ska renovera sin lägenhet i BRF Korallen. Undrar du över något eller känner dig tveksam är du välkommen att kontakta föreningens styrelse eller vår fastighetsförvaltare Nordstaden.

Det som står i texten gäller inte bara dig utan även dina hantverkare. Se till att informera dem!

Innebär renoveringen nydragning av el och vatten ska denna göras av auktoriserad personal. Ansökan ska alltid göras hos styrelsen innan arbetet påbörjas. Se dokumentet nedan:

Ansökan om renovering

Hänsyn
Vi bor alla i ett hus som vi delar och som vi alla skall trivas i. Vi måste komma ihåg att ta hänsyn till varandra när vi renoverar. Börja med att informera alla i huset att du skall renovera, t ex med en lapp i porten.

Alla ljud hörs väldigt mycket i betongstommen! Var snäll och förvarna dina grannar senast en vecka innan du börjar så att de kan arrangera sina liv. Det är inte alla som jobbar på dagen och sover på natten.

Alla arbeten som på något sätt är ljudframkallande får bara göras måndag – fredag kl 08.00 – 19.00 och lördagar, söndagar kl 10.00 – 16.00.

Ta bort eller göra hål i vägg
Du måste alltid begära tillstånd av styrelsen om du vill ta bort väggar eller ta upp öppningar. I bärande väggar får inte ingrepp göras. Skriv ett brev till styrelsen, skicka med ritningar och andra underlag från fackman som klart beskriver vad du vill göra. Räkna med att det tar minst en månad innan du får ett svar då ärendet ska behandlas på ett styrelsemöte. Du kommer sedan att få ett skriftligt svar.

Sopor från renovering
Byggmaterial eller sopor från renovering får inte förvaras i trapphuset då de utgör brandfara samt försvårar vid utrymning vid eventuell brand. Tänk på att skydda golvet i trapphuset och städa efter dig. Eventuella sopor och kvarblivet byggmaterial skall forslas bort och får inte slängas i föreningens grovsoprum.

Badrum och toaletter
Meddela styrelsen innan du börjar renovera. Golvbrunnen får inte flyttas utan godkännande av styrelsen. Föreningen och försäkringsbolagen kräver att du anlitar certifierade våtrumstekniker så att arbetet sker efter de senaste reglerna och med korrekta metoder. Tätskiktet är ditt ansvar som bostadsrättsinnehavare.

Vatten och avloppsinstallationer
Tänk på att alltid anlita fackmän för vatten och avloppsinstallationer i både kök och badrum.

Kök och ventilation
I köket finns en spisfläkt som är ansluten till fastighetens ventilationssystem. Spisfläkten får inte bytas/tas bort då den är anpassad till våra takfläktar. Om du vill byta spisfläkten till en annan godkänd modell måste styrelsen kontaktas.

Ventilation
Man får inte bygga för insläpp eller utsug då detta ändrar balansen i systemet. Förtäckta ventiler innebär att föreningen inte klarar den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) och du blir skyldig att återställa. Obalans kan även ge fuktskador.

Elinstallationer
Om du vill göra förändringar av elinstallationer i lägenheten måste du följa de regler som gäller för dessa, se elsäkerhetsverkets hemsida www.elsakerheteverket.se. Elinstallationer får endast utföras av behörig fackman.