Informationsmöte

Den femte september bjöd styrelsen in medlemmarna till ett informationsmöte. Främst diskuterades ekonomi, där höjningar för räntekostnad och energi väntas.

Föreningens ekonomi

Styrelsen delade ut dokument med information och grafer över ekonomin. I korthet var den estimerade kostnaden för stambytet 20 miljoner kronor, medan utfallet hamnade på strax under 21 miljoner.

Elkostnaden har ökat för föreningen sedan priserna har höjts på marknaden, och en diskussion fördes om hur vi kan minska dem utan att något beslut togs. Generellt är det svårt att minska föreningens kostnader för el, som bland annat berör tvättstugan och lampor i trapphusen. När vi tvättar eller torkar kläder i tvättstugan är det bra att ha lägre värme på maskinerna.

Ökande värmekostnader har ännu inte påverkat föreningen då vår fjärrvärme inte påverkas på samma sätt som exempelvis direktverkande el, men vi kan ändå förvänta oss höjningar av värmekostnaderna framöver som en bieffekt av den rådande energisituationen i Europa.

Vi kan förvänta oss rejält ökade kostnader för räntor den närmsta tiden för två lån som behöver omförhandlas nu. Tre ytterligare lån förfaller under 2023 respektive 2024.

Inom kort kommer styrelsen att diskutera eventuell höjning av nästa års avgifter.

Tak och ventilation

Vår nuvarande ventilation är uttjänt och går inte att hitta reservdelar till. För att komma tillrätta med problemet behöver en annan lösning hittas, vilket kan påverka takets form och innebära ytterligare lån. Styrelsen försöker hitta en lösning och ärendet är nu hos Solnas byggnadsnämnd.

Matinsamling

Idag samlar föreningen in mat i gröna kärl som luktar under sommaren och rengörs av föreningens medlemmar. Vi har letat en annan lösning och föreslog en matinsamling bredvid sopinsamlingen, i ett liknande kärl som vi nu slänger sopor i. Föreslaget mottogs positivt under mötet.

Kategorier:

Medlemmarna kan ansluta sig till Grannsamverkan. Det finns en Facebookgrupp för de i föreningen som har anslutit sig.

Det finns mycket du kan göra för att minska din energianvändning och elräkning. Energimyndigheten har samlat tio tips på energismarta vanor som sparar energi i hemmet och samtidigt minskar din påverkan på miljön.