Vi höststädar vår gård


Lördag den 23 oktober kl 10.00 städar vi vår gård (vid regn flyttar vi städningen till söndagen i stället).

Förutom att kratta bort löv och sopa gångar skall vi även torka av våra trädgårdsmöbler innan de ställs ner i källaren för vinterförvaring. Denna gång kommer vi endast att beställa en container för löv och till våren bokar vi en blandcontainer igen.

Märka cyklarna!
I god tid innan höststädningen uppmanar vi alla att märka sina cyklar med namn och portnr. 
Det gäller ALLA cyklar som står på gården, i barnvagnsrummen eller i cykel/mopedrummen i källaren. Synbart trasiga och omärkta cyklar kommer att ställas på en anvisad plats i huset under 6 månader och därefter kommer vi att skänka eller kasta dem. Vi kommer att meddela vart den anvisade platsen är (ev ägare till dessa cyklar har då ett halvår på sig att ta tillbaka sin cykel om den skulle ha blivit bortplockad).

För att skapa plats för pulkan, snowboards o dyl under vinterhalvåret så vore det jättebra om de som inte använder sin cykel på vintern ställer ner den i ett av mopedrummen i port 2 och 10:s källare.  
 
Efteråt bjuds det på kaffe och nybakat!

Välkomna!
Styrelsen

Årsstämma BRF Korallen 2021

Måndag den 17 maj 2021 hölls den årliga föreningsstämman rum, och för första gången i föreningens historia hölls stämman digitalt. Under fliken ”Årsredovisning” kan ni ladda ner årsberättelsen 2020.

Samtliga styrelsemedlemmar omvaldes och styrelsens sammansättning ser ut som följer:

Ordförande: Nicklas Danielsson
Vice ordförande: Agneta Elmegård
Kassör: Helena Hedlund
Sekreterare: Sabine Kalle
Ledamot: Ulla Pettersson
Suppleant: Daniel Westerberg
Suppleant: Jane Kanefall
Suppleant: Malte Sandelin

Vårstädning 17 april 2021

Våren gör sig påmind och lördagen den 17 april kl 10.00 samlas vi för att städa gården och fastighetens närområden. Styrelsen kommer att göra en lista på vad som behöver göras under förmiddagen. Efteråt så fikar vi med Coronasäkert avstånd. Regnar det samlas vi på söndagen istället.

Vi hälsar särskilt våra nyinflyttade välkomna!

Hälsningar Styrelsen, Brf Korallen.

Extra föreningsstämma

Medlemmarna i BRF Korallen välkomnas till en extra föreningsstämma måndag den 24:e augusti klockan 19.00 , gällande förändring av föreningens stadgar (andra röstningen).

I första hand är vi i ute på gården, men om vädret inte tillåter det får vi vara i föreningslokalen med behörigt avstånd från varandra.

Dagordning 
1.Mötets öppnande 

2.Godkännande av dagordningen 

3. Val av stämmoordförande 

4. Anmälan av protokollförare 

5. Val av två justerare tillika rösträknare 

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 

7. Fastställande av röstlängd 

8. Styrelseproposition – Förändring av stadgar 

9. Mötets avslutande  

Välkomna!
Hälsningar Styrelsen i Brf Korallen

Välkommen till Brf Korallens årsstämma 26 maj 2020

I dessa corona-tider håller vi årsstämman ute på vår innergård

Det är dags för Brf Korallens ordinarie föreningsstämma. Årsmöteshandlingar och dagordning har delats ut i era brevlådor.

Datum: Tisdag 26 maj 2020
Tid: 19.00
Plats: Ute på gården, ta med paraply om det regnar.

Observera att årsmötet inte kommer att ta upp frågor kring det kommande stambytet. Ett separat möte bara för stambytet kommer att hållas den 25 juni.

Välkomna, Styrelsen

Dags för vårstädning 18 april

Dags för vårstädning på Korallens fina innergård.

Lördagen den 18 april samlas vi kl 10.00 och hjälps vi åt – med distans – att ta fram utemöblerna och städar undan löv, kottar och annat skräp. Det kommer att finnas en container på plats där våra medlemmar kan slänga grovsopor. Eftersom det är Corona-tider så kommer vi inte att samlas för fika den här gången. Men det kommer ju en höststädning att se fram emot också!

Välkomna!

Styrelsen i Korallen.

Riktlinjer kring nya Coronaviruset

Brf Korallens styrelse uppmanar sina medlemmar att följa Folkhälsomyndighetens råd i den uppkomna situationen med nya coronavirusets spridning.

Den 1 april 2020 kom nya råd från Folkhälsomyndigheten i Sverige för att minska smittspridningen av nya coronaviruset. Korallens styrelse uppmanar sina medlemmar att vara uppmärksamma på och följa råden.

För att minska möjligheterna för smittspridning i fastigheten rekommenderar vi, från och med nu, seniorer och personer som tillhör riskgrupperna – att utnyttja tvättstugan på torsdagar och fredagar. Övriga boende ombeds boka övriga veckodagar för att öka tryggheten i huset. Vi rekommenderar även att familjer som utnyttjar tvättstugan inte tar med sig barnen dit om det går – av samma anledning som ovan. Styrelsen har även beställt extra tillsyn från städbolaget i de allmänna utrymmena. Tack för att ni följer våra råd.

Nya allmänna råd:Håll avstånd och ta personligt ansvar

För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra. Enligt Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga.”

Syftet med de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten nu publicerar är att motverka spridningen av covid-19 och framför allt att skydda de mest sårbara i samhället, riskgrupper och äldre.

Dessa allmänna råd är generella rekommendationer om hur smittskyddslagen kan tillämpas, och beskriver hur man kan göra för att undvika smittspridning.

”Var och en i Sverige har ett ansvar för att förhindra spridning. De nya allmänna råden innebär att man bör undvika större sammanhang där flera personer träffas, som fester, bröllop och andra tillställningar. Det är också viktigt att människor håller avstånd till varandra på exempelvis idrottsplatser, gym, köpcentrum, i kollektivtrafiken med mera”, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina fysiskt nära kontakter med andra och helt undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel.

Är man över 70 bör man också undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd har den 31 december 2020 som slutdatum. De kan upphävas före slutdatum, eller förlängas, om det behövs.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.; (PDF, 888 kB)

Kommande stambyte

Vid informationsmötet den 5 februari informerades det om att vi har startat upp förberedelser för ett kommande stambyte. Styrelsen har anlitat en firma som hjälper oss med att ta fram kravspecifikation och offerter på entreprenörer. Dessa kommer att vara vår högra hand under hela projektet. Eftersom inget beslut är fattat kring vilken entreprenör vi skall använda oss av vet vi inte heller när i tiden ett stambyte kommer att sätta igång. Det kan bli redan nu 2020 eller i början av 2021. Under stambytet kommer föreningslokalen i källarplan ej att vara bokningsbar. 

Alla medlemmar kommer kontinuerligt att hållas informerade under arbetets gång. Det är viktigt att alla läser den information som sätts upp/delas ut i postlådorna och även deltar på aviserade informationsmöten.  

Nu är Grannsamverkan på gång!

Goda nyheter! Nu är vi på G!
Målet med Grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i vårt hus. Detta uppnås genom att vi boende i fastigheten samarbetar, stödjer och hjälper varandra och samtidig har en god uppmärksamhet på vad som händer i området och även har kontakt med polisen. Grannsamverkan ger också möjlighet till ökad kunskap om risker, hur man förebygger skador och skyddar sin boendemiljö mot brott.

Inom kort kommer vi även att kunna sätta upp skyltar och dekaler för att visa att vi boende här i huset är aktiva inom Grannsamverkan. Den här skyltningen indikerar att de boende i fastigheten:

  • Fått utbildning i Grannsamverkan och brottförebyggande åtgärder.
  • Har genomgått förebyggande åtgärder.
  • Är extra uppmärksamma
  • Vet vad som ska göras om de misstänker att ett brott ska begås.

Grunden för Grannsamverkan är uppmärksamhet och engagemang för att tillsammans förhindra brott i fastigheten och området.

Kontaktperson för BRF Korallens Grannsamverkan är Anki Billerhag i port 10.

Anmäl dig till Brf Korallens Grannsamverkan – i dag!

I Brf Korallen arbetar vi med att få igång ett engagemang kring Grannsamverkan. Syftet med Grannsamverkan är att göra vår fastighet mindre attraktiv för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från er boende i huset. Kunskap om hur vi skyddar oss, avskräcker och försvårar för tjuven.
Målet med Grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i Brf Korallen. Som boende kan du anmäla dig till våra huvudkontaktpersoner som gått utbildning hos polisen; Joakim Schwarz (port2) eller Ankil Billerhag (port 10). För att få sätta upp skylten Grannsamverkan måste vi vara minst en tredjedel anmälda av hushållen.

Du anmäler dig genom att ladda ner den kostnadsfria appen Grannsamverkan och leta upp Korallen i Solna eller att lägga en lapp med namn och telnr till Joacim eller Anki om att du deltar i samverkan.

Bakom Grannsamverkankonceptet står Samverkan mot brott som är en organisation bestående av Polisen, Brottsförebyggande rådet, Sveriges Kommuner och Landsting, SSF Stöldskyddsföreningen, Trygg Hansa, Folksam, If, Länsförsäkringar, Dina Försäkringar, Moderna Försäkringar, ICA Försäkring, Villaägarna, Hyresgästföreningen och Riksbyggen som alla verkar för att skapa ett tryggare boende. Läs mer här.

Grannsamverkan på lokal nivå kräver samarbete mellan boende och polis, men många gånger är fler aktörer, till exempel representanter från kommunen, lokala brottsförebyggande råd, försäkringsbolag eller fastighetsägare också en viktig del av samverkan.
Polis/kommun har i första hand kontakt med våra utsedda kontaktombud. Ett kontaktombud ansvarar för ca 10-12 hushåll och är en länk mellan polis/kommun och de boende. Det är helt avgörande för framgång att de boende själva är engagerade och det är därför viktigt att du anmäler dig.
Tillsammans kan vi göra skillnad.

Metoden fungerar

Den utvärdering som Samverkan mot brott (SAMBO) genomfört av Grannsamverkans effekter är klar. Resultatet är tydligt, Grannsamverkan gör stor skillnad med en genomsnittlig minskning av inbrott med 36 % i Grannsamverkansområden jämfört med 8 % i kontrollområden.

Utvärderingen visar även på andra positiva effekter som en minskning av tillgreppsbrott i Grannsamverkansområden och en ökning av antal gripanden av Polisen i Grannsamverkanområden i jämförelse med kontrollområden.

Vill du veta mer kontakta våra utsedda kontaktpersoner.

Källa: Samverkan mot brott