Vi höststädar vår gård


Lördag den 23 oktober kl 10.00 städar vi vår gård (vid regn flyttar vi städningen till söndagen i stället).

Förutom att kratta bort löv och sopa gångar skall vi även torka av våra trädgårdsmöbler innan de ställs ner i källaren för vinterförvaring. Denna gång kommer vi endast att beställa en container för löv och till våren bokar vi en blandcontainer igen.

Märka cyklarna!
I god tid innan höststädningen uppmanar vi alla att märka sina cyklar med namn och portnr. 
Det gäller ALLA cyklar som står på gården, i barnvagnsrummen eller i cykel/mopedrummen i källaren. Synbart trasiga och omärkta cyklar kommer att ställas på en anvisad plats i huset under 6 månader och därefter kommer vi att skänka eller kasta dem. Vi kommer att meddela vart den anvisade platsen är (ev ägare till dessa cyklar har då ett halvår på sig att ta tillbaka sin cykel om den skulle ha blivit bortplockad).

För att skapa plats för pulkan, snowboards o dyl under vinterhalvåret så vore det jättebra om de som inte använder sin cykel på vintern ställer ner den i ett av mopedrummen i port 2 och 10:s källare.  
 
Efteråt bjuds det på kaffe och nybakat!

Välkomna!
Styrelsen

Kategorier:

Medlemmarna kan ansluta sig till Grannsamverkan. Det finns en Facebookgrupp för de i föreningen som har anslutit sig.

Det finns mycket du kan göra för att minska din energianvändning och elräkning. Energimyndigheten har samlat tio tips på energismarta vanor som sparar energi i hemmet och samtidigt minskar din påverkan på miljön.