Årsstämma BRF Korallen

Måndag den 17 maj kl 19.00 äger vår årliga föreningsstämma rum, men i år kommer vi att ha en digital årsstämma d v s stämman kommer att sändas över Teams.

Skicka dina mailuppgifter (samt lgh.nr) till styrelsen@korallen1.se om du vill vara med på den digitala stämman eller fyll i poströstningsblanketten som har delats ut till alla medlemmar.
Poströstningen lämnas i den vita brevlådan i port 6, senast fredag 14 maj kl 18.00. Poströster som lämnas in efter 18.00 är ogiltiga!