Dag: 28 april 2021

Måndag den 17 maj 2021 hölls den årliga föreningsstämman rum, och för första gången i föreningens historia hölls stämman digitalt. Under fliken ”Årsredovisning” kan ni ladda ner årsberättelsen 2020. Samtliga styrelsemedlemmar omvaldes och styrelsens sammansättning ser ut som följer: Ordförande: Nicklas DanielssonVice ordförande: Agneta ElmegårdKassör: Helena HedlundSekreterare: Sabine KalleLedamot: Ulla PetterssonSuppleant: Daniel WesterbergSuppleant: Jane KanefallSuppleant: […]

Medlemmarna kan ansluta sig till Grannsamverkan. Det finns en Facebookgrupp för de i föreningen som har anslutit sig.

Det finns mycket du kan göra för att minska din energianvändning och elräkning. Energimyndigheten har samlat tio tips på energismarta vanor som sparar energi i hemmet och samtidigt minskar din påverkan på miljön.