BRF Korallens styrelse 2022

Stort tack till alla som kom till BRF Korallens årsstämma den 9 maj. Så här ser styrelsesammansättningen ut det kommande året. Vi hälsar välkomna till vår nya ordförande Beatrice Rindevall i port 10 och vår nya suppleant Ola Hillborg i port 8.

Ordförande Beatrice Rindevall
Vice ordförande Agneta Elmegård
Kassör Helena Hedlund
Ledamot Ulla Pettersson
Ledamot Malte Sandelin

Suppleant/sekreterare Sabine Kalle
Suppleant Jane Kanefall
Suppleant Ola Hillborg

Kategorier:

Medlemmarna kan ansluta sig till Grannsamverkan. Det finns en Facebookgrupp för de i föreningen som har anslutit sig.

Det finns mycket du kan göra för att minska din energianvändning och elräkning. Energimyndigheten har samlat tio tips på energismarta vanor som sparar energi i hemmet och samtidigt minskar din påverkan på miljön.