Höststädning

Boka redan nu in lördagen den 12 november kl 10 för städning på vår gård med efterföljande fika. Vid regn städar vi på söndagen i stället. Prioritet denna dag är att sopa upp höstlöv, rengöra och ställa in våra trädgårdsmöbler för vinterförvaring.

Vi kommer även ställa upp en container på gården där alla kan passa på och slänga skräp som man vill bli av med.                                                                                        stad

Sophanteringen

Då vi den senaste tiden vid flera tillfällen har märkt att sopor slängs fel kommer här ett litet förtydligande kring husets sophantering. Det är absolut förbjudet att vara plast runt matavfallspåsarna eller lägga vanliga sopor i de bruna tunnorna utanför källardörren. I dessa tunnor slänger vi bara brännbart matavfall. Biobränsleanlägg-ningarna förstörs om det kommer in plast i förbränningsmaskinerna och vi som förening kan bli av med avtalet om medlemmarna inte kan hantera bioavfallet på ett korrekt sätt. Vanliga sopor kastas i Moloken som går att öppna med vanlig dörrnyckel och tidningar slängs i kärlet för tidningsinsamlingen. Har man kartonger och glas så finns närmaste källsorteringsstation på Skytteholmsvägen (vid dagiset Gomorronsol).

atervinn2

Inbrott i källarförråden!

Inbrott

Den senaste veckan har vi haft flera inbrott i källarförråden. Polisen är kontaktad!

Det är bra om vi hjälps åt att vara uppmärksamma på vilka som rör sig i huset. Var noga med att alltid låsa dörrarna efter er och lämna aldrig en källardörr uppställd och obevakad. Släpp inte in okända. Fråga gärna vem de skall besöka om ni inte har sett dem här förut.

Kontakta någon i styrelsen om ni ser eller hör något misstänkt.

Styrelsen

Kallelse till föreningsstämma!

Korallen

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Korallen kallas härmed till ordinarie föreningsstämma den 25 april 2016 kl 19.00 i föreningslokalen.

Dagordning 

1.    Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
2.    Val av ordförande vid stämman.
3.    Anmälan av protokollskrivare.
4.    Val av justeringsmän tillika rösträknare.
5.    Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.
6.    Godkännande av dagordningen.
7.    Föredragning av styrelsens årsredovisning.
8.    Föredragning av revisionsberättelsen.
9.    Fastställande av resultat- och balansräkningen.
10. Fråga om användande av uppkommet överskott eller täckande av underskott.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
12. Fråga om arvoden.
13. Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter och ledamöter i valberedningen.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
15. Val av revisor och suppleant.
16. Val av valberedning.
17. Inkomna propositioner (se bilagor)
– Proposition 1: Stadgeändring avseende avgift för andrahandsupplåtelse
– Proposition 2: Stadgeändring avseende revisionsberättelse
– Proposition 3: Fönsterbyte

De som har tid och lust är välkomna att stanna kvar direkt efter stämman då BRF Korallen bjuder på lite mat och dryck i trevlig samvaro.

Solna, 28 mars 2016

Styrelsen Bostadsrättsföreningen Korallen

Motioner till årsstämman

Skärmavbild 2016-02-09 kl. 12.03.41Skärmavbild 2016-02-09 kl. 12.03.41

Den 25 april  är det dags för BRF Korallens årsstämma. Kallelse kommer att hängas upp och delas ut till alla boende några veckor innan stämman. Lämna in eventuella motioner till styrelsen senast söndag den 28 februari.

Du kan antingen maila din motion till styrelsen@korallen1.se eller lägga en utskrift i den vita brevlådan på bottenvåningen i port 6.

En motion skall innehålla:
– Avsändare (e-post/mobilnummer)
– Frågeställning: Tydlig formulering av vad man önskar att stämman skall ta ställning till.
– Bakgrund/tilläggsmaterial: Försök att ta fram ett så tydligt material som  möjligt för beslut t ex skicka med prisunderlag.

 

Ska du renovera?

Ska du göra större renoveringar i din bostad där el och vatten ska dras om är det viktigt att använda auktoriserade hantverkare samt att inte ta bort bärande väggar. Här skriver du ut ansökan om renoveringstillstånd och mejlar till styrelsen [styrelsen@korallen1.se]. Arbetet får inte påbörjas innan du fått styrelsebeslut på renovering. Sätt också upp en lapp i trappuppgången så dina grannar är förvarnade!

DOC090216

 

Efterlysning

Skärmavbild 2015-09-21 kl. 16.40.50

EFTERLYSNING!

Finns det möjligtvis någon i huset som kan tipsa oss om en bra el/belysningsfirma som vi kan kontakta?

En av firmorna som vi har träffat har avsagt sig uppdraget p g a för hög arbetsbelastning och vi behöver ta in fler offerter så vi kan jämföra.

Skicka i sådana fall ett mail till styrelsen@korallen1.se.