Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Korallen kallas härmed till ordinarie föreningsstämma den 25 april 2016 kl 19.00 i föreningslokalen. Dagordning  1.    Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd). 2.    Val av ordförande vid stämman. 3.    Anmälan av protokollskrivare. 4.    Val av justeringsmän tillika rösträknare. 5.    Fråga om kallelse till stämman behörigen skett. 6.    Godkännande av dagordningen. […]
Den 25 april  är det dags för BRF Korallens årsstämma. Kallelse kommer att hängas upp och delas ut till alla boende några veckor innan stämman. Lämna in eventuella motioner till styrelsen senast söndag den 28 februari. Du kan antingen maila din motion till styrelsen@korallen1.se eller lägga en utskrift i den vita brevlådan på bottenvåningen i port […]
Ska du göra större renoveringar i din bostad där el och vatten ska dras om är det viktigt att använda auktoriserade hantverkare samt att inte ta bort bärande väggar. Här skriver du ut ansökan om renoveringstillstånd och mejlar till styrelsen [styrelsen@korallen1.se]. Arbetet får inte påbörjas innan du fått styrelsebeslut på renovering. Sätt också upp en lapp i trappuppgången så […]
När juldagarna precis var över föll den första efterlängtade snön på vår gård!
Dags för höststädning! Alla bostadsrättsinnehavare i Korallens bostadsrättsförening uppmanas att hjälpa till under höstens gårdsstädning. Tid: Lördag 7 november 10.00 Plats: Gårdsplanen
EFTERLYSNING! Finns det möjligtvis någon i huset som kan tipsa oss om en bra el/belysningsfirma som vi kan kontakta? En av firmorna som vi har träffat har avsagt sig uppdraget p g a för hög arbetsbelastning och vi behöver ta in fler offerter så vi kan jämföra. Skicka i sådana fall ett mail till styrelsen@korallen1.se.

Medlemmarna kan ansluta sig till Grannsamverkan. Det finns en Facebookgrupp för de i föreningen som har anslutit sig.

Det finns mycket du kan göra för att minska din energianvändning och elräkning. Energimyndigheten har samlat tio tips på energismarta vanor som sparar energi i hemmet och samtidigt minskar din påverkan på miljön.