Dag: 8 april 2016

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Korallen kallas härmed till ordinarie föreningsstämma den 25 april 2016 kl 19.00 i föreningslokalen. Dagordning  1.    Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd). 2.    Val av ordförande vid stämman. 3.    Anmälan av protokollskrivare. 4.    Val av justeringsmän tillika rösträknare. 5.    Fråga om kallelse till stämman behörigen skett. 6.    Godkännande av dagordningen. […]

Medlemmarna kan ansluta sig till Grannsamverkan. Det finns en Facebookgrupp för de i föreningen som har anslutit sig.

Det finns mycket du kan göra för att minska din energianvändning och elräkning. Energimyndigheten har samlat tio tips på energismarta vanor som sparar energi i hemmet och samtidigt minskar din påverkan på miljön.