Nu är Grannsamverkan på gång!

Goda nyheter! Nu är vi på G!
Målet med Grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i vårt hus. Detta uppnås genom att vi boende i fastigheten samarbetar, stödjer och hjälper varandra och samtidig har en god uppmärksamhet på vad som händer i området och även har kontakt med polisen. Grannsamverkan ger också möjlighet till ökad kunskap om risker, hur man förebygger skador och skyddar sin boendemiljö mot brott.

Inom kort kommer vi även att kunna sätta upp skyltar och dekaler för att visa att vi boende här i huset är aktiva inom Grannsamverkan. Den här skyltningen indikerar att de boende i fastigheten:

  • Fått utbildning i Grannsamverkan och brottförebyggande åtgärder.
  • Har genomgått förebyggande åtgärder.
  • Är extra uppmärksamma
  • Vet vad som ska göras om de misstänker att ett brott ska begås.

Grunden för Grannsamverkan är uppmärksamhet och engagemang för att tillsammans förhindra brott i fastigheten och området.

Kontaktperson för BRF Korallens Grannsamverkan är Anki Billerhag i port 10.

Kategorier:

Medlemmarna kan ansluta sig till Grannsamverkan. Det finns en Facebookgrupp för de i föreningen som har anslutit sig.

Det finns mycket du kan göra för att minska din energianvändning och elräkning. Energimyndigheten har samlat tio tips på energismarta vanor som sparar energi i hemmet och samtidigt minskar din påverkan på miljön.