Brf Korallen har en ny styrelse

Vid årsmötet den 6 maj valdes en ny styrelse enligt följande:

Ordförande: Nicklas Danielsson
Vice ordförande: Agneta Elmegård
Kassör: Helena Hedlund
Sekreterare: Sabine Kalle
Ledamot: Ulla Pettersson
Suppleant: Daniel Westerberg
Suppleant: Jane Kanefall
Suppleant: Malte Sandelin