På gång

korallen52

Styrelsen har arbetat med en Energiöversyn av fastigheten för att göra huset mer klimatvänligt. Detta har vi gjort tillsammans med Solna Stad.

Stambyte i fastigheten
Under 2020 planeras ett stambyte i Brf Korallen. Det gör vi tillsammans med entreprenören Frakka AB. Boende kommer att få löpande information om hur arbetet fortgår.

Grannsamverkan 
Styrelsen har under 2019 arbetat för att initiera en uppslutning kring Grannsamverkan och  två kontaktpersoner, Joacim Schwartz och Anki Billerhag har gått utbildning i hur vi ska arbeta för att förebygga brott.

Nytt nyckelsystem 
2018 byttes nyckelsystemet i huset och det installerades elektriska kodlås i entréerna

Belysning:
Hösten 2015 fick vi ny  LED belysning på innergården och på andra strategiska platser för att öka tryggheten kring vår fastighet.

Ny häck:
Sköna Trädgård  har jordförbättrat områdets  rabatter och anlagt en ny häck på innergården 2016.

Nya fönster:
Sommaren 2015 bytte vi ut alla fönster i fastigheten. Entreprenör var Mockfjärds AB