Kommande stambyte

Vid informationsmötet den 5 februari informerades det om att vi har startat upp förberedelser för ett kommande stambyte. Styrelsen har anlitat en firma som hjälper oss med att ta fram kravspecifikation och offerter på entreprenörer. Dessa kommer att vara vår högra hand under hela projektet. Eftersom inget beslut är fattat kring vilken entreprenör vi skall använda oss av vet vi inte heller när i tiden ett stambyte kommer att sätta igång. Det kan bli redan nu 2020 eller i början av 2021. Under stambytet kommer föreningslokalen i källarplan ej att vara bokningsbar. 

Alla medlemmar kommer kontinuerligt att hållas informerade under arbetets gång. Det är viktigt att alla läser den information som sätts upp/delas ut i postlådorna och även deltar på aviserade informationsmöten.  

Nu är Grannsamverkan på gång!

Goda nyheter! Nu är vi på G!
Målet med Grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i vårt hus. Detta uppnås genom att vi boende i fastigheten samarbetar, stödjer och hjälper varandra och samtidig har en god uppmärksamhet på vad som händer i området och även har kontakt med polisen. Grannsamverkan ger också möjlighet till ökad kunskap om risker, hur man förebygger skador och skyddar sin boendemiljö mot brott.

Inom kort kommer vi även att kunna sätta upp skyltar och dekaler för att visa att vi boende här i huset är aktiva inom Grannsamverkan. Den här skyltningen indikerar att de boende i fastigheten:

  • Fått utbildning i Grannsamverkan och brottförebyggande åtgärder.
  • Har genomgått förebyggande åtgärder.
  • Är extra uppmärksamma
  • Vet vad som ska göras om de misstänker att ett brott ska begås.

Grunden för Grannsamverkan är uppmärksamhet och engagemang för att tillsammans förhindra brott i fastigheten och området.

Kontaktperson för BRF Korallens Grannsamverkan är Anki Billerhag i port 10.

Anmäl dig till Brf Korallens Grannsamverkan – i dag!

I Brf Korallen arbetar vi med att få igång ett engagemang kring Grannsamverkan. Syftet med Grannsamverkan är att göra vår fastighet mindre attraktiv för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från er boende i huset. Kunskap om hur vi skyddar oss, avskräcker och försvårar för tjuven.
Målet med Grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i Brf Korallen. Som boende kan du anmäla dig till våra huvudkontaktpersoner som gått utbildning hos polisen; Joakim Schwarz (port2) eller Ankil Billerhag (port 10). För att få sätta upp skylten Grannsamverkan måste vi vara minst en tredjedel anmälda av hushållen.

Du anmäler dig genom att ladda ner den kostnadsfria appen Grannsamverkan och leta upp Korallen i Solna eller att lägga en lapp med namn och telnr till Joacim eller Anki om att du deltar i samverkan.

Bakom Grannsamverkankonceptet står Samverkan mot brott som är en organisation bestående av Polisen, Brottsförebyggande rådet, Sveriges Kommuner och Landsting, SSF Stöldskyddsföreningen, Trygg Hansa, Folksam, If, Länsförsäkringar, Dina Försäkringar, Moderna Försäkringar, ICA Försäkring, Villaägarna, Hyresgästföreningen och Riksbyggen som alla verkar för att skapa ett tryggare boende. Läs mer här.

Grannsamverkan på lokal nivå kräver samarbete mellan boende och polis, men många gånger är fler aktörer, till exempel representanter från kommunen, lokala brottsförebyggande råd, försäkringsbolag eller fastighetsägare också en viktig del av samverkan.
Polis/kommun har i första hand kontakt med våra utsedda kontaktombud. Ett kontaktombud ansvarar för ca 10-12 hushåll och är en länk mellan polis/kommun och de boende. Det är helt avgörande för framgång att de boende själva är engagerade och det är därför viktigt att du anmäler dig.
Tillsammans kan vi göra skillnad.

Metoden fungerar

Den utvärdering som Samverkan mot brott (SAMBO) genomfört av Grannsamverkans effekter är klar. Resultatet är tydligt, Grannsamverkan gör stor skillnad med en genomsnittlig minskning av inbrott med 36 % i Grannsamverkansområden jämfört med 8 % i kontrollområden.

Utvärderingen visar även på andra positiva effekter som en minskning av tillgreppsbrott i Grannsamverkansområden och en ökning av antal gripanden av Polisen i Grannsamverkanområden i jämförelse med kontrollområden.

Vill du veta mer kontakta våra utsedda kontaktpersoner.

Källa: Samverkan mot brott